Wednesday, April 18, 2018

Surat Pernyataan Pemberlakuan Kurikulum KTSP dan K13


KOP
 


SURAT PERNYATAAN
No. 420/.............................................Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                     
NIP                                         
Tempat, Tanggal Lahir             
Jabatan                                   : Kepala Sekolah
Nama Sekolah                        : 
Alamat Sekolah                       :

Menyatakan dan menetapkan untuk memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) Untuk Kelas 2,3,5,6 dan Kurikulum 2013 untuk Kelas 1 dan 4 pada Tahun Pelajaran 2017/2018
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                                             Nusa Jaya, 19 April 2018
                                                                                    Kepala Sekolah


                                                                                       _______________                                                                                             NIP. ....................................0 comments:

Post a Comment